Privacy verklaring

Inleiding

Deze webwinkel, hierna te noemen de boekwinkel, verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van deze website. en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens

De boekwinkel verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens

We behandelen Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Boekpunt.com verzamelt Persoonsgegevens bij het gebruik van de boekwinkel. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de boekwinkel dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail. De boekwinkel verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De boekwinkel maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van de boekwinkel beter te laten functioneren, een verbeterde gebruikservaring te geven en het webbezoek te monitoren, zodat de boekwinkel na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De boekwinkel gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Deze cookies zorgen er voor dat uw ingestelde voorkeuren worden bewaard en u als gebruiker van de website of webwinkel informatie niet steeds opnieuw hoeft in te voeren.

Cookies geven ons in geen geval toegang tot uw computer, alleen de gegevens die u zelf op onze website aan ons verstrekt. U kunt cookies accepteren of weigeren. Via uw browser instellingen kunt u aangeven welke cookies u wenst te accepteren of weigeren. Wanneer uw cookies weigert kan het zijn dat u niet alle functionaliteit van de website optimaal kunt gebruiken.

Beveiliging

De boekwinkel heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de websites van de boekwinkel zijn links naar andere websites van organisaties te vinden. De boekwinkel kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Wijziging van Privacy Statement

De boekwinkel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De boekwinkel adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Google Analytics

Deze website maakt bovendien gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. (hierna: "Google"). De onderstaande cookies bevatten informatie over uw gebruik van deze website en worden naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google onderschrijft de "US Safe Harbor principles" en is aangemeld bij het "Safe Harbor"-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel (US Department of Commerce). Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en overige diensten op het gebied van website- en internetgebruik aan ons te leveren. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat de over u geregistreerde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website bezoeken/gebruiken. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om deze website te verbeteren. De cookie verzamelt de informatie anoniem, welke o.a. bestaat uit het aantal bezoekers, waar de bezoekers vandaan kwamen en welke pagina's zijn bezocht op dit domein. Meer informatie omtrent de cookies van google vindt u op: www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html